Beste ouders / verzorgers. Nederland is bedekt onder een dikke laag sneeuw. Morg…

Beste ouders / verzorgers. Nederland is bedekt onder een dikke laag sneeuw. Morgen (en met name de middag) worden extreme weersomstandigheden verwacht. Zowel KNMI als Rijkswaterstaat geven aan morgen als het enigszins kan niet de weg op te gaan en thuis te werken. Met name in de middag worden grote problemen verwacht. De directie vindt het onverantwoord om collega’s van buiten Barneveld in de middag de weg op te laten gaan. Daarom zal er morgen alleen ‘S OCHTENDS les worden gegeven. In de middag vragen we u als ouders zoveel als mogelijk uw eigen kind zelf op te vangen zodat collega’s begin van de middag z.s.m. veilig de weg op kunnen naar huis. Als u voor de middag uw kind niet kan opvangen dan bieden we opvang op school aan. Deze kinderen zullen zoveel als mogelijk worden opgevangen door de collega;s die uit Barneveld zelf komen. Zo proberen we voor elkaar een zo veilig mogelijk situatie te creeëren. Dit bericht zal z.s.m. ook door een mail bevestigd worden aan u als ouders. We danken u voor de medewerking. Wilt u zoveel als mogelijk aan de leerkracht van uw kind doorgeven als uw kind morgenmiddag op school is? Dat kan door een mailtje of een briefje mee geven!